Archív pre 'Mgr. Maroš Balog'

Cikno romano princos

E luma sas imar čila, čila rosňi u o ideos imar aver, kana jekh romaňi džuvľi
pre leste anďa cikne romane čhavores. Barolas andro šukaripen, dikhelas
lumakero dukhaviben, vareso les kerďa zoralederes u vareso olestar so
dikhla pro šero the pro jilo namišto leske perďa. Hino mejk čak cikno
čhavoro, numa imar akana joj džanel kaj hi parno vaj varekana kalo
vareso, no andre voďi leske pes ispidel kaj the avel ajso manušakero
savoro. Phirel peske vešeha, o patrinoro imar ...

Čítaj ďalej →

Malý rómsky princ

Svet už bol dávno, dávno zlý a doba bola iná, keď mu jedna z rómskych
žien, dieťa vo svojom lone porodila. Rástol do krásy, vidiac ľudstva bolesti,
niečo ho posilnilo, niečo ho zaskočilo. Je ešte len dieťa a predsa už vníma
biele, čierne, a v duši túži mať to celé ľudsky priezračné. Prechádza sa po
lese, lístie na zem padá a jeseň volá po zime. V tom momente, veveričku
zbadá na strome. Skáče z konára na konár.
„Dobré ráno, Veverička.“
Čítaj ďalej →

…san miro dživipen, san miro

…štar minuti pal jepaš raťi, balvaj zorali, šil dandrel či ko kokala…
…bešav, thuvarďi andro muj cirdav, čhonoro labol andro jakhora…
…gindinav pal savoro, u sako raťi furt čak pal oda jekhoro…
…pal oda so mire čhavenca avela, sar savi bacht len arakhela…
…savo baro šukaripen si kana balorendar tumen chudav,
he vastorendar kikidav, kana tumen soven, mire pre tumare rakinav…
…oda ideos avka denašel u me som sako ďives phureder…
…devla, hine ajse ciknore, u andre luma savi dživen ...

Čítaj ďalej →

… ste môj život, ste moje všetko…

…štyri minúty po polnoci, vietor silný, mráz hryzie ma až do kostí…
…sedím, poťahujem si z cigarety, mesiac do očí mi svieti…
…rozmýšľam o všetkom, a predsa každú noc len o jednom a tom istom…
…o budúcnosti, bezpečnosti a šťastí mojich detí…
…aké krásne je hladkať vás po jemných vláskoch,
dotýkať sa ručičiek vašich, keď spinkáte tak sladko…
…čas tak rýchlo plynie a ja som každý deň starší…
bože, sú také malé a svet, v ktorom žijeme, z času na ...

Čítaj ďalej →

Hi man o suno…

The vakerel kaj amaro nipos andro jakha gadžikane nakerel bilačhipen
baro binos si diliňipen, chochavipen.
Bud berša sar kale graja denašne andro vramakero našaviben, manuš,
manušes naprindžarďa pal ezera berša jilestar,
džungale lava mukľa vuštendar save kerde dhukhaviben.
E televizija sako ďives palo Roma vakrel,
no khanči lačho lavoro pro kana naperel.
Pro internetos genes lava so sar čhuri andre tiri voďi marel,
u ratestar apsa e jak rovel.
O Roma peske keren bašavibena.
Jagora andro tabora imar čak labon ...

Čítaj ďalej →

Mám sen

Slová, činy, slzy, trápenia ani nádeje nevedia povedať: „Kto sme?“
Aj keď história, zahmlená mrakom z Indie, kričí:
„Už sa konečne zobuďte! Z blata kolien na nohy sa postavte!“
Počuť slabý tlkot srdca, úsmev na tvári chradne
a viem, že povedané stráca na sile.
To, čo bolo, už nepríde…
Róm svoje „ja“ v kamenistej pôde zaseje,
dni a noci čakajú nás neisté…
Mám sen, že príde deň, kedy hlava na krku nebude stáť len.
Mám sen, že príde noc, kedy ...

Čítaj ďalej →