Tlačová správa projektu Svet čítania Rómskej literatúryna stiahnutie TU.

Dnes 4.10.2012 informoval o projekte “Svet čítania rómskej literatúry” český spravodajský server Romea.cz, viac informácii nájdete na stránkach romea.cz .

V dňa 22.10.2012 informoval o projekte “Svet čítania rómskej literatúry” server Literárneho informačného centra, viac informácii nájdete na stránkach centra http://www.litcentrum.sk/.

aktualita
Svet čítania Rómskej literatúry

Dopravný podnik Bratislava podporí projekt Svet čítania Rómskej literatúry, ktorého hlavnou ideou je búranie bariér.
Ide o snahu zmierniť rozdiely medzi deťmi z menšinových skupín a to práve prostredníctvom nabádania detí k čítaniu kníh. V súťaži budú zapojené deti interpretovať príbehy z rómskej literatúry. Zároveň sa tiež spúšťa projekt digitalizácie rómskych kníh a internetový portál, e-knižnica na prezentáciu rómskych autorov. Finále umeleckej súťaže Svet čítania Rómskej literatúry sa uskutoční 14. decembra v knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove.

http://www.dpb.sk/o-podniku/aktuality/svet-citania-romskej-literatury/