Partnermi projektu sú:

Úrad vlády SRÚrad vlády SRÚrad vlády SR
SDI SKSDI SKSDI SK

Domov použitých kníhDomov použitých kníhDomov použitých kníh
Stredoslovnské Centrum Informačných TechnológiíStredoslovnské Centrum Informačných TechnológiíStredoslovnské Centrum Informačných Technológií

Literárne informačné centrumLiterárne informačné centrumLiterárne informačné centrum
Nadácia LinajeNadácia LinajeNadácia Linaje

Dopravný podnik BratislavaDopravný podnik BratislavaDopravný podnik Bratislava
ProhumanProhumanProhuman

 

Rómsky literárny klub


Rómsky literárny klub je spoločenstvo autorov “rómskej” prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. S myšlienkou založiť tento klub prišla Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici. Práca KARI je úzko spätá s kultúrou, vzdelávaním a aj so sociálnymi aspektami rómskej menšiny.

Klub rómskych spisovateľov sa v súčastnosti môže pochváliť vydaním štyroch zbierok. Jeho cieľom je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch. Od roku 2009 vďaka finančnej podpore  Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín” úspešne implementuje ojedinelý literárno-umelecký prvok za účelom priblíženia krásy materinského rómskeho jazyka ako samotným Rómom, tak aj širokej verejnosti. Viac:

www.rolik.eu, www.karibb.eu

 

Nadácia LINAE

Predstavitelia a hlavní podporovatelia LINAJí sú ľudia, ktorí sa počas svojej kariéry viac rokov aktívne zapájali do poskytovania pomoci odkázaným skupinám (či už vo finančnej, materiálnej alebo fyzickej forme).

Ťažisková oblasť resp. nosné projekty Nadácie LINAJE:

Pomoc obetiam domáceho násilia -týraným ženám a ich deťom  Pomoc a podpora detí a mládeže z detských domovov a v krízových centrách
Dobudovanie sociálneho rezidenčného projektu pre ľudí s autizmom – zariadenia ÔSMY SVETADIEL v obci Borová , súčasťou ktorého je aj vybudovanie chránenej dielne – v spolupráci so SPOSA v Trnave.

Dňa 5.10.2011 Nadácia LINAJE obdržala ocenenie Spoločnosti Ferdinanda Martinenga „Kryštálové srdce vďaky za humanitu“

http://www.facebook.com/nadacia.linaje