Základné školy, ktoré podporili možnosť vzdelania a spoznania kultúry rómskej menšiny a zapojili sa do umeleckej súťaže žiakov.