Archív pre 'Martin Fočár'

Palo Lojzkus, he pale Etelka

„Daje, imar avľom andrale škola khere.“ „Ta sar oda? Hem nane ča
dešengro.“ „Denašľom kodarik, so kodoj kerava? Mange pes nakamel
te sikľol. So taves?“ „Ta koda, so sako dujto džives.“ „Hinke
goja?“ „So sal bokhalo? Hem chaľal štar kothora mare, le žiroha, he
la purumaha.“ „Kaj hin o dad?“ „Gelas andro veš kaštenge, dža paleste,
pajis chaha.“
„Dado kadaj sal?“ „So tu kadaj keres Lojzku? Soske na sal andre
škola?“ „Me kodoj na kamav the phirel.“ Lačhes vakeres, dikhľom
Čítaj ďalej →

Príbeh Lojzka a Etelky

„Mami, už som doma zo školy.“
„Akože si už doma? Veď je ešte iba desať hodín.“
„Ušiel som odtiaľ, čo tam budem robiť? Mne sa nechce učiť. Čo varíš?“
„No to, čo každý druhý deň.“ „Máme gója?“ „Čo si hladný? Veď si
zjedol štyri krajce chleba s masťou a cibuľou.“
„Kde je otec?“
„Išiel do lesa po drevo, choď za ním a potom keď sa vrátiš, tak sa naješ.“
„Otec, tu si?“
„Čo ty tu robíš Lojzko? Prečo nie si ...

Čítaj ďalej →

Muro savo manuš sal, voďakero žužibnastar

Soske o nipos korkoro pes andro binos rakinel, so jov peske gindinel,
kaj o na lačhipen les čak javke bije mel mukel?
Soske o nipos andro kaľipen nadhikel oda so pes pro kham našťi the dhikel,
abo korkoro pes bikinel u peskero muj joj našavel, les pro meripen nacirdel.
Soske o nipos baro solacharipen rakinel u kada baro lav či džanel the dochudel,
mušinen ola save rohajinen the užarel andre peskero voďakero dukhaviben.
Soske o nipos kores jileha pre peste ...

Čítaj ďalej →

Ľudský charakter

Prečo ľudstvo samo do záhuby sa ženie, či snáď čaká,
že mrákota ho bez poškvrny prejde.
Prečo ľudstvo v tôni nevidí, čo vo svetle sa uzrieť nedá,
či ľahučko, bez dôstojnosti necháva sa predať.
Prečo ľudstvo sľubuje, čo potom nedodrží,
či v nedohľadne majú čakať ti, ktorých to sklamanie mrzí.
Prečo ľudstvo sebecké, hľadí s údivom na seba,
či ľahostajným zostane ti tvor, čo žije vedľa teba.
Prečo ľudstvo márnivé, na úkor druhých bohatstvo si užíva,
či majetok blízkych je ...

Čítaj ďalej →

Imatkozipen vašo Roma

Guľo Devloro, tu dhikes amare dhukade voďa, sam phagerde, markerde, rovkerde, lange,
tu dhikes amare rovkerde jilora, amare bi kokalakere deštora, amen savoren ňiko na
kamel, amen le Romen, našaden, save ačhiľam pre luma korkore.
Somnakuno Devloro, tu šunes amaro baro, dhukado rovipen, thaj vičiňiben savo imar
nane ajso zoralo. Kaj les the šunel tiro kanoro, šunes amaro hangos savo doresel khataro
do jekh khotor phuvakero.
Raje miro baro, tu amenge diňal dživipen andro savo našťol pes o themipen, čak ...

Čítaj ďalej →

Modlitba za Rómov

Dobrotivý Bože, vidíš naše utrápené duše, ukrivdených, plačúcich, nahých,
vidíš naše ubolené srdce, nechcených, sklamaných, samých.
Láskavý Bože, počuješ náš nárek smutný, čo nevládze už volať k tebe, počuješ hlas vrúcny,
čo ozýva sa zo všetkých kútov zeme.
Pane môj, ty´s nám dal život blúdiacich, po našich rodných domovinách,
ty´s nám dal osud trpiacich, v neznámych končinách. Statočne, sťa rytieri v brnení,
aj my sa staviame na odpor, lež nie sme všetci zjednotení,
snáď príčinou je vlastizradný vzdor.
A tak ...

Čítaj ďalej →