Archív pre 'Mgr. Vladimír Rafael, PhD.'

O čangalo /čiriklo/ le dajen phiravel

(vakeriben čhajoraha savi si korkori bije daj, dat, le phureder manušeha.
Akadi poetikaňi irinďom andro berš duj ezera the štar u si prejkal savore
čhavore saven nane pre akadi luma ňiko)
Le čhavoren phiravel o čangalo, the anďa joj amen,
phučav tutar akana me, ko phiravel le dajen?
oda si ča ajse čirikleskere mosaripena,
the mosarel vareso oda si bud čirikleskero,
Varekaj pes čačo vareso mosarďa,
ko the kerel kamel les pro pikerdoro?
Gindinav, kaj si oda nalačhiben, kaj o ...

Čítaj ďalej →

Bocian mamy nenosí

(Rozhovor opusteného dievčatka s dospelým. Básničku bola napísaná
v roku 2004 a je venovaná všetkým opusteným deťom.)
Deti nosí bocian, priletel aj s nami,
dám ti jednu hádanku, povedz, kto nosí mamy?
To sú vtáčie omyly, vieš, mýliť sa je vtáčie,
Niekde sa stala chyba, kto ju hľadať začne?
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí
Deti áno, mamy nie, povedz, kto je na vine?
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí,
Mohlo by sa kludne ...

Čítaj ďalej →

Na pregend’i

Ciknoro irišagos pre tiro deštos
čerinel miro dikhiben kamas les the genel,
no čak baro ačhel pre akada binos.
Anglal, či palalur genava tut vastenca, šun,
čak mire burňikenca ke tiro šukar muj.
Phenav čačo lav, kaj nakamľom the kerel akada.
Nek cikneder anguštneha
savoro so pro lava irinelas pes žužarďom,
no čačes nakamľom.
Imar našukar šunav giľavipen tiro deštostar,
kamavas čak the genel tire čanga,
vastestendar te mujestar.
Sar papiris pal papiris visarav andre tute
anglal, či palalur, sar ...

Čítaj ďalej →

Neprečítaná

Drobné písmo na tebe
Mení uhol pohľadu
Skúšal som ho prečítať
Odpredu aj odzadu
Čítal som ho dlaňami
Priznám sa, že nechcene
Malíčkom som vymazal
Bodky, dĺžne, mäkčene
Ľúbozvučne prestala si znieť
Chcel som čítať z tvojich krásnych miest
Listujem ťa list po liste
Odzadu a taktiež spredu
Pomaličky, ale iste
Vymazal som abecedu
Lúštim tvoje nie či áno
Už je prázdna každá strana
Večer vymazalo ráno
Odchádzaš neprečítaná.

Drobné písmo na tebe
Mení uhol pohľadu
Skúšal som ho prečítať
Odpredu ...

Čítaj ďalej →

Av sar /tieňos/ šititno

Nabirinel lepetka
Ko duni perel mujeha
Andre tire meren vasta
jepaš raťakere viraga
Tu korkori ač pes šititno
Agoreskeri doľabuv pro /ďer´ti/ momeľi
Avľa ke amende tosara
Napaťav pro sunora
Tasľu mange andre miri kavea
Blakendar cirde tele firlangi
Andre kaľi soba sne duj džane
ačhiľal imar čak korkori, čorori
Aver khamora avri pes sikade
Andral hadžos andro savo ňiko napašlile
Ko amendar duj džanendar šaj džanelas
Kaj o tosara imar ke peste jilenca nadoresas ?

E raťi imar čirla pejla ...

Čítaj ďalej →

Stmievaj sa

Znavený motýľ
k perinám zletí
V rukách ti vädnú
Polnočné kvety
Sama sa stmievaj
Posledná zhasni
Prišlo k nám ráno
Neverím na sny
Utop si ma v čiernej káve
Z okien stiahni rolety
V tmavej izbe boli dvaja
Zostala si už len ty
Ďalšie slnká náhle vyšli
Z opustených postelí
Kto z nás mohol v noci tušiť
Že nás ráno rozdelí?

Noc dávno spadla
Skúšaš ju vzniesť
Rozbil sa mesiac
K tomu pár hviezd
Prišlo k nám ráno
Tak pre mňa ...

Čítaj ďalej →