Archív pre 'Denisa Havrlová'

Chcem…?

Čo vlastne chcem?

Vieš, že ma terorizuješ?

Dokedy to mieniš robiť?

Kedy sa zmeníš a zmeníš sa vôbec?

Si sebecká, spravila si so mňa otroka.

Chcem, chcem…???

Čítaj ďalej →

Či kana?

Te lekhavel varekeci lava so len nane gindura,

te marel pes korkori peha.

Te na avel korkori peha,

e ulica, manuša, skamind, počitačos…

Harangozinel o mobilos… U KHANÈČ… či kana???

Čítaj ďalej →

Arakhiben

Ada ďives si man arakhiben.

Tosarastar imar nadžanav

so korki peha lošaribnastar te kerav.

Si man arakhaviiben mira žuži vodžaha…

Avilas deš perci sigeder

sar la užaras u dovakerďam peske e oura.

Čhorďam peske žuži mol,

dikhas andre čuče gindipena

u akor džanďom andre kada ideos,

kaj joj hi miri u me lakeri,

Čítaj ďalej →

Stretnutie

Dnes mám stretnutie.

Od rána som z toho nepokojne vzrušená.

Mám rande s prázdnotou mojej duše…

Prišla o niečo skôr ako sme sa dohodli.

Naliali sme si čistého vína,

dívali sa do prázdnych pocitov

a vtedy som pochopila,

že je mojou súčasťou,

nedokážem bez nej žiť…

Čítaj ďalej →

Chude man

Šovardeš perci palo o šovardeš perci denašen,

u me sem andre late, andro lakero kikidipen.

Akana, imar…

Kikidel man u me našuvav pes andre late…

Navakerava khanči, thaj vičinav jek ideos,

našunel man?

Chudel man!

Rozthovkerav pes korkori

andre peste, andro miro čučipen,

andro miro bi gindurakero ME.

Chude man zoralederes,

kamava kaj tešunav tiro rat,

sar čujol andro tiro deštos

u prechučel andro miro jilo…

Chude man…!

Korkoripen…baratkiňa… MIRI…

Čítaj ďalej →

Drž ma

Minúta po minúte a som v nej,

v jej náručí, teraz, už….

Objala ma, stratila som sa v nej…

Mlčím a zároveň kričím, nepočuje ma?

Drží ma!

Rozplývam sa len tak do slastnej prázdnoty

môjho bezmyšlienkovitého JA.

Drž ma silnejšie, chcem cítiť tvoj pulz,

ktorý sa prenáša do môjho srdca…

Drž ma…!

Samota… priateľka… MOJA…

Čítaj ďalej →

Kamav…?

So tu mandar kames?

Džanes, kaj mange keres baro bilačhipen?

Či kana akada mange kames te kerel?

Kana pes kames te čerinel, u kames pes tu te čerinel?

Sal ajsi u džives ča prejkal peste korkori.

Kerďal mandar aver manuašes…

Kamav, kamav…?

Čítaj ďalej →

Dokedy?

Napísať niekoľko slov bez zmyslu,

zápasiť so sebou, nebyť sama sebou,

ulica, ľudia, stôl, počítač…

zazvonil mobil….. A NIČ… dokedy???

Čítaj ďalej →

Čak avka…

Te phirkerel maškaro but manuša.

Te nagindinel u jekh perca the tasľuvel

andro gindinipeneskero diliňipen.

Te arakhel pes andro bišejrikano kamiben.

Te ušťol tosara bio suno,

te del súno pale našaďi vodži.

Te na avel korkori peha,

te nadihkhel o dživipnaskero čačipen.

Te našťuvel pes korkori andre peste,

čak avka…

Čítaj ďalej →

Len tak…

Prechádzať sa v dave ľudí,

nemyslieť a zároveň sa

utápať

v myšlienkovom opojení.

Byť v bezvedomí z lásky,

zobudiť sa bez sna,

snívať o stratenej duši,

nebyť sama sebou,

nevidieť realitu,

stratiť sa v sebe,

Čítaj ďalej →