Archív pre 'Milan Berko'

XXX

Rado lanďuves andro kham u me pre tute čhivav kamibnaskero paňori.
Lovkes suno den duj amare deštora, zaačhavas e luma.
Sal, sar huri pro gitaris, imar čak the bašavel kampel pre tute.
Vastneca garuves peskero muj?..soske? o deštos tut sikhavel…
Akadi raťi zaučharel akada šukar binos.
Džav andre tute – jileha
Cirdes man andre peste – jileha
Phenav čačo lav,
kana som tuhe raťaha si akada nek šukareder voďaha.

Čítaj ďalej →

XXX

Rada sa kúpeš v slnku a polievaná si mnou,
pomalé snívanie dvoch tiel, spomaľme svet.
Si ako struna na gitare, už len zahrať.
Dlaňami si ukrývaš tvár?…telo ťa prezrádza…
Rozochvenú noc prekryje hriech.
Vnorím sa do teba – srdcom
Vtiahneš ma do seba celého – srdcom
Priznávam, maznanie v prítmí je najkrajšie.

Čítaj ďalej →

E Rišavka

Prejkal akada ideos pes dikhav sar varesavi botkica pro agor so irinel pes,
čak kana tiro vast andre miri burňik nasikaďa kamiben,
palo prindžaripen.
O jilo zalabarďa pes andrale tire jagakere.
Sar koro džas dromeha, pregejľom pre aver sera ke Tute.
Perďal tele sar kometa jekhfar dživipnaste, ke kavea ke malinovkica.
Nasvajiľom pro naprindžardo psichosomaticko dukhaviben.
Sal vražudno, drabarňi? Džanehas kaj avava tiro!

Čítaj ďalej →

Ryšavka

Ja cítil som sa predtým ako bodka na konci vety,
kým tvoja ruka v mojej dlani neodokryla tajomstvo – túžbu po poznaní.
Srdce zahorelo z tvojich ohnivých prameňov.
Ako slepý na prechode, prešiel som na druhú stranu – k Tebe.
Spadla si ako kométa raz za život, ku káve a k nealku.
Ochorel som na neznámy psychosomatický pôvod.
Si veštica…Vedela si, že budem tvoj.

Čítaj ďalej →

(NA) NEK ŠUKARIBNASKERO

Sar varesave prejkal than akteri sam pro podijos,
sam adaj čak pro kejčeň.
O Dejl le bengeha pal amende khelen le kockenca.
Keripen pre amende la manipulacijaha, diliňipnarha.
Varesavaha ajsi aplikacijaha.
Sar lačhiben thaj rosňipen sam ňerunde automatenca.
Eršejno vramatar chudlo pre akada savoro bilačhipen…
Hino indžiňejris pro manušakere voďa,
phandlo pre akadi buťi či ko peskero agor.
Manuša save imar džanen so hi oda the sikhavel o vasta ko zejgos,
ko gulo Dejl u pašo muros čak the ačhel,
Čítaj ďalej →

(NE)Dokonalosť

Ako hosťujúci herci na pódiu, sme tu iba zapožičaní
Boh si s diablom o nás hrá kocky
Manipulovaním, zvádzaním, aplikáciou dobra
a zla sme výhernými automatmi.
Prvotriedne od počiatku závislý…
Je inžinierom ľudských duší s viazanosťou na celý život.
Ľudia zvyknutí vzývať k nebu a čakať pri múre nárekov…
Bože vari smrdí ti človečina?
Jeho okuliare sú zahmlené od cigaretového dymu.
Načúvací prístroj padol do pohára plného sĺz
a krídla anjelov neprešli technickou kontrolou.
Božie svedomie skryté za 10-toro
a ...

Čítaj ďalej →