Blog

Modlitba za Rómov

Dobrotivý Bože, vidíš naše utrápené duše, ukrivdených, plačúcich, nahých,
vidíš naše ubolené srdce, nechcených, sklamaných, samých.
Láskavý Bože, počuješ náš nárek smutný, čo nevládze už volať k tebe, počuješ hlas vrúcny,
čo ozýva sa zo všetkých kútov zeme.
Pane môj, ty´s nám dal život blúdiacich, po našich rodných domovinách,
ty´s nám dal osud trpiacich, v neznámych končinách. Statočne, sťa rytieri v brnení,
aj my sa staviame na odpor, lež nie sme všetci zjednotení,
snáď príčinou je vlastizradný vzdor.
A tak prosím, Bože všemohúci, za náš národ rómsky, nech už nie sme živé trosky,
veď pominul sa čas otrokársky, nech nie sme, ako korisť, čo šelmám sama do tlamy sa rúti,
nech sme v jednom hnutí a nie v stálom pnutí.
Prosím Pane Bože, za náš národ rómsky, nech obchádza ho začarovaný kruh,
chce len slušne žiť i bývať, nech požehnanie dá mu, tvoj Svätý Duch.
Prosím za náš rómsky národ, nech má všade slobodný nárok,
nech nerozhodujú o ňom cudzí, nech sa sami rozhodujú, keď sú v núdzi.
Prosím, nech sa k nám druhí nesprávajú odmietavo, veď aj my máme na ľudský život právo,
za naše staré hriechy, čo sužujú nás od počiatku, nech nemoria nás, sťa slnce pálivé,
čo vysušuje každú dažďovú kvapku.
Prosím za náš národ rómsky, nech nemstí sa on, ani jeho sused z pomsty, nech nestane sa
koňom trójskym, nech nie trpkým tŕňom v oku, nech odkryje neodkrytú, zatratenú hmotu.
Prosím Otčenáš v nebesiach, nech neprenasleduje nás nečakaný strach, daj lásku, pokoj,
radosť rodinám, nech príde k tebe moja modlitba, veď aj s Rómami máš svoj plán,
nech víťazne pristúpime k tebe, k hviezdnym výšinám.