Blog

Príbeh Lojzka a Etelky

„Mami, už som doma zo školy.“
„Akože si už doma? Veď je ešte iba desať hodín.“
„Ušiel som odtiaľ, čo tam budem robiť? Mne sa nechce učiť. Čo varíš?“
„No to, čo každý druhý deň.“ „Máme gója?“ „Čo si hladný? Veď si
zjedol štyri krajce chleba s masťou a cibuľou.“
„Kde je otec?“
„Išiel do lesa po drevo, choď za ním a potom keď sa vrátiš, tak sa naješ.“
„Otec, tu si?“
„Čo ty tu robíš Lojzko? Prečo nie si v škole? Máš pravdu, dobre
rozmýšľaš, vyhliadol som ti už ženu. Máš štrnásť rokov, ona je rovnako
stará, budete spolu dva, tri roky a môžete ostať žiť spolu ako muž
a žena. Pristavím ti jednu izbu k tej našej.“
„Dobre otec a ktože je tá dievčina?“
„No predsa Etelka.“
„Ona ma nechce! Povedala mi, že sa vydá za gádža.“
„Nech si rozpráva čo len chce. Ja som sa už dohodol s jej otcom.
Povedal mi, že jej dohovorí, čo znamená, že bude musieť svojho otca
poslúchnuť. No zober toto drevo, ideme domov, tam sa ešte porozprávame.
V nedeľu plánujem ísť k ním na pytačky.“
„Etelka, chcem sa s tebou porozprávať!“
„Čo chceš, oco?“
„Počúvaj dcéra, rozprával som sa s Lojzkovým otcom, dohodli sme sa,
že sa dáš s jeho synom dokopy.“
„Otec, ja ho nechcem, je tmavý a k tomu aj hlúpy!“
„Pri ňom sa budeš mať dobre, dcéra moja. Jeho otec mu ide pristaviť
izbičku k ich domu.“
„Otec, ja chcem chodiť ešte do školy a on už do nej nechce chodiť.
Chcem sa za niečo vyučiť. On už aj prepadol, nikdy z neho nič nebude.
Ja chcem takého muža, ktorý bude mať prácu, bude rozumný. Bieleho
muža, krásneho!“
„Netrucuj! Lojzko je dobrý chlapec!“
Takto spolu potom nažívali. Lojzko a Etelka, ale ona ho neľúbila.
Narodilo sa im po čase dievčatko, bola celá po mame, aj ona bola taká
krásna. Vyučila sa za zdravotnú sestričku. V meste sa spoznala
s jedným nerómskym chlapcom. Zamilovali sa jeden do druhého. On
bol veriaci, bolo mu jedno, že má Etelka už dieťatko, vedel aj to, že má
muža, ale neboli zosobášení s ním pred Bohom.
Keď dovŕšila Etelka šestnásty rok života, utiekla od Lojzka, aj
z osady, a nikdy sa tam už nevrátila. Dodnes žije šťastne a v láske so
svojim bielym mládencom.