Blog

Dokedy?

Napísať niekoľko slov bez zmyslu,

zápasiť so sebou, nebyť sama sebou,

ulica, ľudia, stôl, počítač…

zazvonil mobil….. A NIČ… dokedy???