Blog

Bocian mamy nenosí

(Rozhovor opusteného dievčatka s dospelým. Básničku bola napísaná
v roku 2004 a je venovaná všetkým opusteným deťom.)
Deti nosí bocian, priletel aj s nami,
dám ti jednu hádanku, povedz, kto nosí mamy?
To sú vtáčie omyly, vieš, mýliť sa je vtáčie,
Niekde sa stala chyba, kto ju hľadať začne?
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí
Deti áno, mamy nie, povedz, kto je na vine?
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí,
Mohlo by sa kludne stať, dve mamy by si mohla mať.
Deti nosí bocian, priletel aj s nami,
dám ti jednu hádanku, povedz, kto nosí mamy?
Tak to všetko dopadne, keď človek vtákov súdi,
bocian mamy nenosí a to je chyba ľudí!
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí
Deti áno, mamy nie, povedz, kto je na vine?
Myslím, že je od veci, že bocian mamy nenosí,
Mohlo by sa kludne stať, dve mamy by som mohla mať.