Blog

Som človekom

Kráčajúc krajinou sám opustený

sledujúc život v jeho jednoduchosti

pozorujem ľudí a ich tváre,

ktoré sú prívetivé i často zradné

 

V ich očiach vidieť podozrenia,

ba čo i samotný strach

ja však ani teraz nenechávam sa nimi zmiasť

a prvými slovami sa k nim prihováram,

 

Po chvíli mizne strach, no podozrenie zostáva

som sám v takto nastavenom boji.

Ako presvedčiť, že aj ja za to stojím,

že človekom som ako iní

 

Že aj ja mám svoje túžby, sny a viny

verím v dobro, lásku a česť

I mňa láka úspech, krása a ušľachtilé činy

No nie vždy dostávam šancu toto predostrieť