Blog

MATKÁM

Život, začína sa nádychom,
prví dotyk dieťaťa ,
je pre matky zázrakom.

Prvé chvíle keď matka drží,
svoje dieťa v náruči, a keď dieťa začne plakať,
vždy z lásky ho utíši.

Vychovávať   dieťa,
je matkiným poslaním,
vidieť ho rásť, tešiť sa ,
je pre matky cele tisícročia,
tým najkrajším

Mama !

To slovo denne vyslovíme niekoľko kárt,
s prosbou o radu, o pomoc alebo len tak.

Mama!

Veľa krát si neuvedomujeme význam toho slova,
to že je tu vždy len pre nás,
sa nám nejako vrylo do podvedomia.

Často krát si nevážime,
čo pre nás matka robí,
no nezabúdajme kto nám dal život,
bez nej by sme tu neboli.

Rozoznať dobre od zlého,
do nás vštepuje od mala,
nezabúdajme že je tu,
a na dôležitosť jej poslania