Blog

Dokedy?!

Smialo sa nebo nad svetom
ako sa na svete ťažko ľuďom žije.
Žijeme vo veľkých ťažobách
a predsa človek človeka nevidí.
Jeden žije v príliš veľkom bohatstve a blahobyte,
Zatiaľ čo iní musia znášať nekonečnú chudobu.
Sýty hladnému neverí a hladný nevidí pre veľký hlad.
Odpovedz mi Bože, prosím ťa, čo to len za život žijeme?
Či nie je na svete bolesti dosť? Dokedy žiť takto budeme?
Dokedy na bolesť dívať sa budeme uprostred seba?