Blog

Cigáni

Nemajú kam hlavu skloniť, preto slzy museli veľa roniť,
nechceli bojovať, preto sa museli za šťastím sťahovať,
nechceli zabíjať nepriateľa, vždy išli niekamvedľa.
Najnižšia kasta sveta, to je najvýstižnejšia veta,
vzdelanie je cesta jediná, inak nás zabije naša mína,
neťaháme za jeden povraz, kedy to konečne skončí raz?
Závisť medzi nami, nás dá do diablovej tlamy,
cigáň cigáňa nenávidí, jeden druhému závidí,
Ak sa to nezmení, všetkých nás to zničí.