Edita Rihariová

Edita Rihariová

je autorkou rómskeho pôvodu. Žije vo Veľkých Bieliciach pri Partizánskom. Píše, maľuje, kreslí. V roku 2003 vo vydavateľstve Tranoscius debutovala knižkou O Ježiškovi a jeho priateľoch, ktorú si sama ilustrovala.

V najnovšej publikácii Malý tučniak zostala v tematike drobných príbehov vykresľujúcich jemné odtiene vzťahu medzi nebeským a pozemským svetom. V hlavnom zábere jej príhod sú zvieratká.